Havnekartserien

kr 290,00 inkl. mva

Kartene er normalt ca. 105 x 75 cm, men varierer ut fra hvilket kart du velger. Trykkes på 250 gram matt papir som standard.

Tilleggsvalg

Denne serien omfatter sjøkart i store målestokker over havner og innseilinger langs norskekysten.

Hensikten med Havnekartserien er å gi brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i
havnene.

Alle havnekart er konstruert i Gauss konforme sylinderprojeksjon.
En del havnekart merket med * har spesialer i ytterligere større målestokker over sentrale deler av
havnen.

Vekt 0,5 kg
Dimensjoner 100 × 10 × 10 cm
>