Hovedkartserien

kr 290,00 inkl. mva

Kartene er normalt ca. 105 x 75 cm, men varierer ut fra hvilket kart du velger. Trykkes på 250 gram matt papir som standard.

Tilleggsvalg

Hovedkartserien består av 143 sjøkart i målestokk 1:50 000 (med noen få målestokksunntak), og dekker hele norskekysten fra Svenskegrensen til Grense Jacobselv.

Sjøkartene er ofte utstyrt med såkalte spesialer i større målestokker, over trange farvann. Topografien i mange av hovedseriekartene er overført fra landkartserien N50.

Hovedkartserien for Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya består av 21 kart i målestokk 1:15 000 til 1:100 000, og dekker kystnære polare strøk. Store deler av Svalbard gjenstår før området er dekket av kart i målestokk 1:100 000.

Vekt 0,5 kg
Dimensjoner 100 × 10 × 10 cm
>