Overseilingskartserien

kr 290,00 inkl. mva

Kartene er normalt ca. 105 x 75 cm, men varierer ut fra hvilket kart du velger. Trykkes på 250 gram matt papir som standard.

Tilleggsvalg

Kartserien består av sjøkart over Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet, Grønlandshavet, det nordlige
Atlanterhav og deler av Antarktis.

Samtlige sjøkart i denne serien er i Mercators projeksjon.
Målestokken varierer fra 1:700 000 til 1:10 000 000.

De fleste av overseilingskartene inngår i internasjonale kart-serier i regi av den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO).
Dette er markert ved at INT og det internasjonale kartnummeret er tilføyd i tittelrubrikken.
For disse kartenes vedkommende vil kon-struksjonsparallellen ofte avvike fra kartets middelbredde

Vekt 0,5 kg
Dimensjoner 100 × 10 × 10 cm
>